Yamamoto New Scalp Acupuncture

Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA) scalp (kafa derisi) üzerine uygulanan bir mikrosistem akupunktur yöntemidir. Mikrosistem vücudun tamamının (makrosistemin) vücudun bir bölgesindeki yansımasıdır. YNSA, temel olarak kafa derisindeki (scalp) bütüncül mikrosistem noktalarını kullanmaktadır.

Bu noktaların uyarılması ile birçok yolak üzerinden insan vücudundaki biyoelektrik ve biyokimyasal sistemleri etkileyerek, hastanın sağlıklı bir denge ve düzene kavuşmasına olanak sağlamayı hedefleyen bütüncül bir yöntemdir.

YNSA, bugün kulak akupunkturundan sonra en sık kullanılan ikinci mikrosistem akupunktur uygulamasıdır.

YNSA ilk olarak 1973 yılında Japonya’da Toshikatsu Yamamato tarafından bir kongrede duyurulmuştur. YNSA aralarında felç, boyun ve bel fıtığı, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, migren, depresyon, anksiyete gibi hastalıklarda kullanılır.

Neden YNSA?

YNSA, çoğu zaman hızlı bir şekilde etkisini gösteren ve başarı oranı yüksek bir yöntemdir. Oldukça etkilidir, uygun kombinasyon ve teknikle çoğunlukla anında etki gösterir. Hemen hemen önemli bir kontrendikasyonu yoktur. YNSA her türlü konvansiyonel tedavi uygulamaları ile kombine edilebilir.

YNSA’nın mikrosistem akupunktur uygulamaları arasındaki en etkili ve hızlı yöntem olduğunu düşündüren bir çok kullanıcı deneyimi bulunmaktadır.

Normal sağlıklı ve dengeli bir vücutta organlar birbiriyle sürekli düzenli etkileşimde bulunmakta ve koordineli çalışmaktadır. Bu düzenin herhangi bir düzeyde bozulması (hücre, doku ve organ sistemleri) etkilenen sistemin özelliği ve etkilenme düzeyine göre farklı patolojilere yol açacaktır. Sadece semptom veren organın tedavisi kronik rahatsızlıklar da başarısız olmamızı sağlar. YNSA, enerji sistemini regüle ettiği için bütüncül bir tedavi yöntemidir ve vücudu parça parça ele almaz, bir bütün olarak tedavi eder. Hastalığın oluşturduğu semptoma odaklanmakla kalmaz, semptomun kaynağına yönelik bir tedaviyi hedefler.