Romatoid Artrit

Romatoid Artrit, en sık karşılaşılan iltihaplı (inflamatuar) romatizmal hastalıktır. El-el bileği ve ayak-ayak bileği gibi küçük eklemler başta olmak üzere diz, dirsek, omuz ve kalçanın yanı sıra birçok eklemi iki taraflı(simetrik) etkilemektedir. Eklem tutulumu ilerleyicidir, tedavi edilmediği takdirde kalıcı şekil bozukluğuna, deformiteye ve işlev kaybına neden olabilmektedir. Eklemlerde ağrı ve şişlik, genellikle 30 dakikadan uzun süren sabah tutukluğu önemli belirtilerindendir.

Omurga tutulumu olmaz ancak romatoid artrit olduğu bilinen bir hastada nedeni açıklanamayan boyun ağrılarında nadir olmakla birlikte boyun ilk iki omurun tutulabileceği akılda tutulmalıdır. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülür, genetik faktörler önemlidir ama tek başına hastalık oluşumunu açıklamaz.

Hastalık sadece eklem tutulumu ile sınırlı değildir, bazen hiç bir hastalığa özgül olmayan halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin yanı sıra ciddi organ hasarlarına yol açabilmektedir; kalp, akciğer, göz ve deride daha fazla olmakla birlikte birçok farklı organı etkileyebilir. Kan hücrelerinde bazı değişikliklere yol açabilir.

Hasta mutlaka bir uzman hekim tarafından görülmelidir, hastadan alınacak ayrıntılı bir öykü, fizik muayene sonrası, laboratuar ve radyolojik tetkik planlanır. Laboratuvardan istenen kan testleri arasında kan sayımı sedimantasyon hızı, CRP gibi iltihabı destekleyen bazı tetkiklerin yanı sıra hastalığın tanısını koymada daha etkili olan bazı özel testler (romatoid faktör ve anti- ccp gibi) de istenir, bu testlerin pozitifliği ise klinik ve fizik muayene bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Hastalığın oluşum mekanizmaları henüz tam olarak bilinmediğinden tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılamamaktadır, günümüzde tedavi amaçlı kullanılmakta olan ilaçlar ile hastalığın aktivitesini baskılayıp, hastanın yakınmalarını geriletmek ve eklemlerde oluşabilecek hasarları engellemek olanaklıdır. Erken ve etkili tedavi ilk hedeftir.

Romatoid Artrit tedavisinde tamamen iyileşme yoktur, güncel tedaviler ile hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkündür. Tedaviler ağrıyı rahatlatma, iltihabı azaltma, eklem hasarını önleme veya yavaşlatma ve hastanın iyilik halini sürdürmeyi hedef almıştır. Modern tedaviler artritte hastaların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olup kişiye özel yapılır.

Romatoid Artrit tedavisinde kullanılan ilaçlar şikayetlerinizi rahatlatmaya yarayan ilaçlar ve hastalığın yaptığı hasarı durduran ve bu durumu devam ettirmeye yarayan (modifiye eden ilaçlar) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Doktorunuz aynı anda iki veya daha fazla ilaç kullanmanızı önerebilir. Bunların her biri romatoid artrit tedavisinde belirli amaçlara hizmet eden ilaçlardır ve yan etkileri açısından dikkatli takibi gereklidir. Son yıllarda kullanılmaya başlanan yeni ilaçlarla( biyolojik ajanlar)hastaların büyük bölümünde iyilik hali sağlanmıştır ama unutulmamalıdır ki bu ilaçlar tamamen hastalığı ortadan kaldırmıyorlar sadece kullanıldıkları sürece iyilik hali sağlıyorlar. Tedaviye rağmen her şey yolunda giderken de ara ara ufak tefek yakınmalarınızın olabileceğini de unutmamalısınız.

Yukarıda belirtildiği gibi sadece ilaç tedavisi ile yetinmek olmaz, hasta ve hasta yakınlarının eğitimi, beslenme durumu, çevresel kaslarının güçlendirilmesi, deforme olacağı düşünülen eklemin ortez olarak isimlendirilen cihazlarla korunması, bazı fizik tedavi yöntemleri ile ilaç kullanımı ihtiyacının azaltılması, gerekli bazı egzersizlerin yapılması, psikolojik destek, ev ve işyerinde eklemleri koruyucu veya hareketleri kolaylaştırıcı önlemler almak, sosyal ve ekonomik rehabilitasyon gibi birçok faktör tedaviyi şekillendirecektir.
Tedaviye ek olarak GAPS diyeti eklenir, akupunktur ve nöralterapiyle ağrı azaltılır, bağışıklık güçlendirilir. Ozon ile bağışıklık desteklenir ve ozonun immün modülasyon etkisinden yararlanılır.

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarıyla Yaşam Kalitenizi Arttırın